کنفرانس جامع نورولوژی مجازی

سلام و آرزوی سلامتی و شادکامی،

انجمن نورولوژی ایران، کنفرانس جامع نورولوژی بصورت مجازی با عنوان 

"Iranian Neurology Experts Webinar"

در تاریخ روزهای ۴-۵ و ۱۱-۱۲ دیماه ۱۳۹۹ در قالب دو برنامه ۳ ساعته صبح (۱۱-۱۴) و عصر (۱۷-۲۰) با حضور اساتید صاحب‌نام ایران و جهان برگزار مینماید.

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس سایت رسمی کنگره مراجعه نمایید:

www.iranneurologycongress.com 

آدرس ورود به سالن A

آدرس ورود به سالن B

دانلود فایل جزئیات برنامه و زمانبندی سخنرانی اساتید و موضوعات

با احترام

دبیرخانه کنگره نورولوژی ایران