همكار عزيز جناب آقاي دكتر كيانوش قاسمی

يكسال از اندوهی جانسوز گذشت، دلهامان شكست و ياد فرزندي برومند كه در حادثه‌ي پردرد هوایی، از ميانمان رفت، هميشه با ماست. شكيبايي روزافزون برای شما و خانواده‌ي محترم را از خداوند مهربان خواستاريم.

انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران