مجموعه ویدیوهای سخنرانی آموزشی بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران

مجموعه ویدیوهای وبينار انتخاب داروی ضدتشنج مناسب در گروههای مختلف بیماران مبتلا به صرع

مجموعه ویدیوهای سخنرانی های کنگره مجازی نورولوژی 2020

 

دکتر رستمی

دکتر رستمی

دکتر زمانی

دکتر زمانی

دکتر معتمدی

دکتر معتمدی

دکتر مهوری

دکتر مهوری

دکتر اسداللهی

دکتر اسداللهی

دکتر اسدی پویا

دکتر اسدی پویا

دکتر تبریزی

دکتر تبریزی

دکتر همام

دکتر همام

دکتر یوردخانی

دکتر یوردخانی

دکتر پورصادقی فرد

دکتر پورصادقی فرد

دکتر نبوی

دکتر نبوی

دکتر کمالی

دکتر کمالی

دکتر قیاسیان

دکتر قیاسیان

دکتر شاه محمدی

دکتر شاه محمدی

دکتر روحانی

دکتر روحانی

دکتر اشرفی

دکتر اشرفی

دکتر نجمی

دکتر نجمی

دکتر شعیبی

دکتر شعیبی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر سالاری

دکتر سالاری

دکتر پترام فر

دکتر پترام فر

دکتر یزدچی

دکتر یزدچی

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر بستانی

دکتر بستانی

دکتر منصوری زاده

دکتر منصوری زاده

دکتر برهان حقیقی

دکتر برهان حقیقی

دکتر تقاء

دکتر تقاء

دکتر احمد

دکتر احمد

دکتر جعفری

دکتر جعفری

دکتر امینی هرندی

دکتر امینی هرندی

دکتر محمدیان

دکتر محمدیان

دکتر آقاملایی

دکتر آقاملایی

دکتر شاهپسند

دکتر شاهپسند

دکتر نوراللهی

دکتر نوراللهی

دکتر مجدی نسب

دکتر مجدی نسب

دکتر اسدی پویا

دکتر اسدی پویا

دکتر علی قلی

دکتر علی قلی

دکتر روحانی

دکتر روحانی

دکتر اشجع زاده

دکتر اشجع زاده

دکتر فشارکی

دکتر فشارکی

دکتر زارع

دکتر زارع

دکتر رضاخانی

دکتر رضاخانی

دکتر نجفی

دکتر نجفی