وبینار سردردهای با منشاء مشكلات گردنی

سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور صاحب نظران رشته های مختلف تخصصی در موضوع سردردهاي با منشاء مشكلات گردني در تاریخ پنجشنبه ١٤ بهمن ماه ساعت 10:00 الی 13:00  به صورت مجازی و با امتياز بازآموزي توسط انجمن علمی سردرد ایران برگزار می گردد. لینک برنامه ‏Zoom

با تشکر انجمن سردرد ایران