مدیریت درد در بیماری های نورولوژی

انجمن نورولوژي ايران با همكاري شركت دارويي ريحانه برگزار مي نمايد

وبینار آموزشی با عنوان مديريت درد در بيماريهاي نورولوژي

لینک شرکت در برنامه

شایان ذکر است این برنامه دارای ۳ امتیاز  بازآموزی می‌باشد.

لینک جهت نصب نرم افزار و اخذ امتیاز بازآموزی

شما سروران بعد از پایان سخنرانی ۴۸ ساعت فرصت دارید تا از طریق لینک زیر جهت پاسخ به سوالات و اخذ امتیاز اقدام فرمایید.

زمان: پنجشنبه، ٢٠ خرداد ۱۴۰۰  ساعت: ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰