درباره ما

اولین بار انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران از سال1370 با نام انجمن علوم اعصاب ایران و با تلاش پروفسور جلال بریمانی فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن توانست همایش های سالیانه نورولوژی و انتخابات هیات مدیره را در فاصله سالهای 1370 تا 1378 برگزار کند. 

 در سال 1382 هیات رییسه تصمیم به تغییر نام انجمن، به انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران گرفتند و متعاقبا پنج نوبت انتخابات عمومی در سالهای 1382، 1385، 1389، 1393 و 1396 برگزار شد. 

اعضای فعلی هیئت مدیره عبارت اند از:

دکتر حسین پاکدامن (رئیس انجمن)
دکتر شهریار نفیسی(نائب رئیس انجمن)
دکتر مجید غفارپور(خزانه دار انجمن)
دکتر بابک زمانی(دبیر انجمن)
دکتر ابراهیم پوراکبر(عضو هیئت مدیره)
دکتر ناهید بلادی¬مقدم(عضو هیئت مدیره)
دکتر رضا ریخته گر(عضو هیئت مدیره)
دکتر پرویز بهرامی(بازرس)
دکتر منصوره تقاء(علی البدل اول)
دکتر سیدمسعود نبوی(علی البدل دوم)
انجمن مغز و اعصاب ایران، تنها سازمانی است که بیشتر از 1500 عضو نورولوژیست دارد. هدف اصلی این انجمن ارتقاء آموزش و بهبود کیفیت نورولوژی در ایران است. مهمترین دستاوردهای این انجمن در سالهای اخیر عبارت اند از:
 • برگزاری همایش­های سالانه مغز و اعصاب و نوروفیزیولوژی بالینی
 • ایجاد کمیته های علمی، صنفی و اخلاق
 • تدوین مجله رسمی انجمن ، مجله علوم مغز و اعصاب ایرانکه (IJNL) که در حال حاضر در PubMed نیز فهرست شده است. همچنین اقدامات لازم برای ISI و Scopus .
 • عضویت در فدراسیون جهانی نورولوژی WFN  
 • عضویت در فدراسیون جهانی نوروفیزیولوژی بالینی IFCN  و انجمن بین المللی سردرد (IHS)
 • انتشار کتاب درسنامه دانشگاهی مغز و اعصاب برای دانشجویان پزشکی.
 • همکاری موثر با انجمنهای بین المللی و ملی، سازمانهای دولتی و سایر گروههای علاقه­مند در حوزه­ی مغز و اعصاب.

 

 

 • دکتر حسین پاکدامن

  دکتر حسین پاکدامن

  President, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

  INA members

 • دکتر شهریار نفیسی

  دکتر شهریار نفیسی

  Vice President, Tehran University of Medical Sciences

  INA members

 • دکتر بابک زمانی

  دکتر بابک زمانی

  President, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

  INA members

 • دکتر ناهید بلادی مقدم

  دکتر ناهید بلادی مقدم

  Shahid Beheshti University of Medical Sciences

  INA members

 • دکتر مجید غفارپور

  دکتر مجید غفارپور

  Tehran University of Medical Sciences

  INA members

 • دکتر ابراهیم پوراکبر

  دکتر ابراهیم پوراکبر

  Mashhad University of Medical Sciences

  INA members

 • دکتر رضا ریختگر

  دکتر رضا ریختگر

  Tabriz University of Medical Sciences

  INA members