درباره ما

اولین بار انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران از سال1370 با نام انجمن علوم اعصاب ایران و با تلاش پروفسور جلال بریمانی فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن توانست همایش های سالیانه نورولوژی و انتخابات هیات مدیره را در فاصله سالهای 1370 تا 1378 برگزار کند. 

 در سال 1382 هیات رییسه تصمیم به تغییر نام انجمن، به انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران گرفتند و متعاقبا پنج نوبت انتخابات عمومی در سالهای 1382، 1385، 1389، 1393 و 1396 برگزار شد. 

اعضای فعلی هیئت مدیره عبارت اند از:

دکتر حسین پاکدامن (رئیس انجمن)
دکتر شهریار نفیسی(نائب رئیس انجمن)
دکتر مجید غفارپور(خزانه دار انجمن)
دکتر بابک زمانی(دبیر انجمن)
دکتر ابراهیم پوراکبر(عضو هیئت مدیره)
دکتر ناهید بلادی¬مقدم(عضو هیئت مدیره)
دکتر رضا ریخته گر(عضو هیئت مدیره)
دکتر پرویز بهرامی(بازرس)
دکتر منصوره تقاء(علی البدل اول)
دکتر سیدمسعود نبوی(علی البدل دوم)
انجمن مغز و اعصاب ایران، تنها سازمانی است که بیشتر از 1500 عضو نورولوژیست دارد. هدف اصلی این انجمن ارتقاء آموزش و بهبود کیفیت نورولوژی در ایران است. مهمترین دستاوردهای این انجمن در سالهای اخیر عبارت اند از:
  • برگزاری همایش­های سالانه مغز و اعصاب و نوروفیزیولوژی بالینی
  • ایجاد کمیته های علمی، صنفی و اخلاق
  • تدوین مجله رسمی انجمن ، مجله علوم مغز و اعصاب ایرانکه (IJNL) که در حال حاضر در PubMed نیز فهرست شده است. همچنین اقدامات لازم برای ISI و Scopus .
  • عضویت در فدراسیون جهانی نورولوژی WFN  
  • عضویت در فدراسیون جهانی نوروفیزیولوژی بالینی IFCN  و انجمن بین المللی سردرد (IHS)
  • انتشار کتاب درسنامه دانشگاهی مغز و اعصاب برای دانشجویان پزشکی.
  • همکاری موثر با انجمنهای بین المللی و ملی، سازمانهای دولتی و سایر گروههای علاقه­مند در حوزه­ی مغز و اعصاب.

 

 

دکتر حسین پاکدامن

دکتر حسین پاکدامن

President, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

INA members


دکتر شهریار نفیسی

دکتر شهریار نفیسی

Vice President, Tehran University of Medical Sciences

INA members


دکتر بابک زمانی

دکتر بابک زمانی

President, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

INA members


دکتر ناهید بلادی مقدم

دکتر ناهید بلادی مقدم

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

INA members


دکتر مجید غفارپور

دکتر مجید غفارپور

Tehran University of Medical Sciences

INA members


دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر ابراهیم پوراکبر

Mashhad University of Medical Sciences

INA members


دکتر رضا ریختگر

دکتر رضا ریختگر

Tabriz University of Medical Sciences

INA members