درباره ما

اولین بار انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران از سال1370 با نام انجمن علوم اعصاب ایران و با تلاش پروفسور جلال بریمانی فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن توانست همایش های سالیانه نورولوژی و انتخابات هیات مدیره را در فاصله سالهای 1370 تا 1378 برگزار کند. 

 در سال 1382 هیات رییسه تصمیم به تغییر نام انجمن، به انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران گرفتند و متعاقبا پنج نوبت انتخابات عمومی در سالهای 1382، 1385، 1389، 1393 و 1396و 1401 برگزار شد. 

اعضای فعلی هیئت مدیره عبارت اند از:

١- آقای دکتر محمود معتمدي رئیس انجمن
٢- آقای دکتر هرمز آیرملو نائب رئيس انجمن
٣- آقای دکتر ابراهیم پوراکبر دبیر انجمن
٤- آقای دکتر افشین سمائی خزانه دار انجمن
٥- آقاي دكتر مجيد غفارپور عضو هيئت مديره
٦- آقاي دكتر فرزاد فاتحي عضو هيئت مديره
٧- آقاي دكتر داور الطافي عضو هيئت مديره
آقاي دكتر اميد حسامي بازرس انجمن

دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر افشین سمائی

دکتر افشین سمائی

دکتر مجید غفارپور

دکتر مجید غفارپور

دکتر فرزاد فاتحی

دکتر فرزاد فاتحی

دکتر داور الطافی

دکتر داور الطافی

دکتر امید حسامی

دکتر امید حسامی

انجمن مغز و اعصاب ایران، تنها سازمانی است که بیشتر از 1500 عضو نورولوژیست دارد. هدف اصلی این انجمن ارتقاء آموزش و بهبود کیفیت نورولوژی در ایران است. مهمترین دستاوردهای این انجمن در سالهای اخیر عبارت اند از:
  • برگزاری همایش­های سالانه مغز و اعصاب و نوروفیزیولوژی بالینی
  • ایجاد کمیته های علمی، صنفی و اخلاق
  • تدوین مجله رسمی انجمن ، مجله علوم مغز و اعصاب ایرانکه (IJNL) که در حال حاضر در PubMed نیز فهرست شده است. همچنین اقدامات لازم برای ISI و Scopus .
  • عضویت در فدراسیون جهانی نورولوژی WFN  
  • عضویت در فدراسیون جهانی نوروفیزیولوژی بالینی IFCN  و انجمن بین المللی سردرد (IHS)
  • انتشار کتاب درسنامه دانشگاهی مغز و اعصاب برای دانشجویان پزشکی.
  • همکاری موثر با انجمنهای بین المللی و ملی، سازمانهای دولتی و سایر گروههای علاقه­مند در حوزه­ی مغز و اعصاب.