دعوت به همکاری

انجمن مغز و اعصاب ایران از همکاران عزیز جهت قسمت آموزشی سایت انجمن دعوت به همکاری می نماید. همکاران علاقه مند می توانند به آدرس پست الکترونیک زیر علاقمندی خود را ارسال کنند.با تشکرa-okhovat@sina.tums.ac.ir