همایش ها و سمینارها

پنجمین کنگره بین المللی سردرد و اولین کنگره مشترک درد و سردرد ایران
تاریخ همایش: 
چهارشنبه, 19 مهر, 1396 تا جمعه, 21 مهر, 1396
نقشه محل کنگره: 
هتل پارسیان استقلال
بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
تاریخ همایش: 
سه شنبه, 12 ارديبهشت, 1396 تا جمعه, 15 ارديبهشت, 1396
نقشه محل کنگره: 
هتل المپیک
چهاردهمین کنگره بین المللی صرع ایران
تاریخ همایش: 
چهارشنبه, 4 بهمن, 1396 تا جمعه, 6 بهمن, 1396
نقشه محل کنگره: 
اصفهان
سیزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
تاریخ همایش: 
چهارشنبه, 6 بهمن, 1395 تا جمعه, 8 بهمن, 1395
نقشه محل کنگره: 
بیمارستان امام خمینی ، تالار امام خمینی
سمينار دو روزه ميوپاتي و بيماريهاي Neuromuscular junction
تاریخ همایش: 
پنجشنبه, 25 آذر, 1395 تا جمعه, 26 آذر, 1395
نقشه محل کنگره: 
بيمارستان شريعتي
سیزدهمین کنگره بین المللی ام اس
تاریخ همایش: 
چهارشنبه, 19 آبان, 1395 تا جمعه, 21 آبان, 1395
نقشه محل کنگره: 
هتل المپیک
XXIII World Congress Of Neurology
تاریخ همایش: 
شنبه, 25 شهريور, 1396 تا پنجشنبه, 30 شهريور, 1396