پنجمین کنگره بین المللی سردرد و اولین کنگره مشترک درد و سردرد ایران

پنجمین کنگره بین المللی سردرد و اولین کنگره مشترک درد و سردرد ایران تاریخ: ۱۹ - ۲۱ مهر ماه ۹۶ محل:هتل پارسیان استقلال تهران پذیرش خلاصه مقاله تا تاریخ  96/5/31در سایت:  Congress2017.iranheadache.org رئیس کنگره: دکتر منصوره تقا دبیر کنگره: دکتر سید محمد حسن پاکنژاد